Gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh

Đăng ngày:

Oct 16, 2020

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quý khách gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh tới Sudo mà không yêu cầu tài khoản, đăng nhập.

Quý khách mô tả chi tiết vấn đề của quý khách để chúng tôi phục vụ yêu cầu của quý khách tốt hơn.

Lưu ý: Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ cần phải xác thực lại chủ sở hữu (nếu cần). Do đó, hình thức này có thể chậm hỗ trợ hơn đôi chút.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tại Sudo.

Repository deleted Your repository has remove
Loading