Gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh

Đăng ngày:

Oct 16, 2020

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quý khách gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh tới Sudo mà không yêu cầu tài khoản, đăng nhập.

  • Cách 1: Quý khách gửi yêu cầu hỗ trợ tới [email protected] 
  • Cách 2: Quý khách sử dụng biểu mẫu bên dưới và gửi nội dung cần hỗ trợ.

Hệ thống hỗ trợ của Sudo sẽ tự động tìm từ cơ sở dữ liệu, nếu Email gửi tới chúng tôi trùng với hồ sơ của quý khách, chúng tôi sẽ tự động gán ticket hỗ trợ này vào tài khoản của khách hàng đã có. 

Quý khách mô tả chi tiết vấn đề của quý khách để chúng tôi phục vụ yêu cầu của quý khách tốt hơn.

 

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ tại Sudo.

Repository deleted Your repository has remove
Loading