Bước 1: Đăng ký Website AI

Website sẽ được khởi tạo tự động và gửi thông tin đăng nhập vào Email của quý khách

Bước 2: Nhập thông tin website cần xây dựng

Với Website cũ, Sudo hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí tự động

Bước 3: Chọn gói Hosting phù hợp và kiểm tra đơn hàng

Quý khách có thể nâng cấp Hosting trong tương lai mà không gián đoạn dịch vụ

Tên dịch vụ Thời hạn Số lượng Thành tiền

Thiết kế website AI - Starter

(Chọn gói 250.000đ) - Thay đổi gói

6 tháng

(Chọn gói 6 tháng) - Thay đổi gói
1

1.500.000đ

Dịch vụ Hosting P-PERSONAL

(Dung lượng 2GB) - Thay đổi gói
1 năm 1 1.500.000đ
Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính:

6.500.000đ

Giảm giá:

Tổng cộng:

6.500.000đ

Cam kết hoàn tiền trong 30 ngày.

Bước 4: Thanh toán

Sau khi thanh toán, chúng tôi sẽ khởi tạo website tự động và thông báo cho quý khách

QR-Code
  • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Cao Tú
  • Số tài khoản: 0989022022
  • Hoặc chuyển theo tên định danh: sudo
  • Nội dung chuyển khoản: WAI-230923
  • Tổng tiền thanh toán: đ
  • Sau khi thanh toán hoàn thất, Sudo sẽ gửi tài khoản, hướng dẫn vào Email của quý khách.
Repository deleted Your repository has remove
Loading