Phương pháp tự động loại bỏ tên miền .TK, .XYZ khi chạy GDN

Đăng bởi:

Trung Phan

Đăng ngày:

Jan 31, 2021

Đăng ở:

Tư Vấn & Giải Pháp

Trong quá trình chạy chiến dịch GDN, quảng cáo của bạn đã hiển thị khá nhiều ở các tên miền .TK/.XYZ. Hoặc vì nhiều lý do khác, bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị ở các tên miền này. Cách thông thường chúng ta sẽ làm chính là loại trừ các tên miền này ở mục Ví trí đặt. Tuy nhiên việc này sẽ mất một ít thời gian. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng script để tự động loại trừ các tên miền này mà không tốn nhiều thời gian.

Các bước thực hiện:

Nếu như trước đây bạn đã xem qua bài viết: Phương pháp hạn chế phân phối quá mức ngân sách Google Ads của mình thì các bước thực hiện cũng tương tự như thế.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn và chọn Công Cụ > Tập Lệnh

phan-phoi-qua-ngan-sach-0-1

 

Bước 2: Tạo tập lệnh mới

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Bước 3: Đặt tên tập lệnh mới và copy đoạn code bên dưới vào sau đó chọn Lưu

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Code:

* Removes placements ending in the tlds xyz, tk, and download.
* @author Dawson Reid
* @author Andrew Breen
*/
// Top Level Domains to exclude
var TLDs = '.xyz, .tk, .download';
// -------------------------------------------------------
function removePlacementByDomain (domain) {
var placementSelector = AdWordsApp.display().placements()
.withCondition("PlacementUrl CONTAINS '" + domain + "'")
.withCondition("CampaignStatus != REMOVED");
var placementIterator = placementSelector.get();
while (placementIterator.hasNext()) {
var placement = placementIterator.next();
var placementUrl = placement.getUrl();
//Logger.log(placementUrl);
var campaign = placement.getCampaign();
var excludeOperation = campaign.display().newPlacementBuilder().withUrl(placementUrl).exclude();
if (!excludeOperation.isSuccessful()) {
Logger.log("Could not exclude : " + placementUrl);
}
}
}
function run () {
TLDs.split(',').map(function (tld) {
return tld.trim();
}).forEach(function (domain) {
removePlacementByDomain(domain);
});
}
function executeInSequence (sequentialIds, executeSequentiallyFunc) {
Logger.log('Executing in sequence : ' + sequentialIds);
sequentialIds.forEach(function (accountId) {
var account = MccApp.accounts().withIds([accountId]).get().next();
MccApp.select(account);
executeSequentiallyFunc();
});
}
function main () {
try {
var accountIterator = MccApp.accounts().orderBy('Name').get();
Logger.log('Total number of accounts under MCC : ' + accountIterator.totalNumEntities());
var accountIds = [];
while (accountIterator.hasNext()) {
var account = accountIterator.next();
accountIds.push(account.getCustomerId());
}
var parallelIds = accountIds.slice(0, 50);
var sequentialIds = accountIds.slice(50);
// execute accross accounts
MccApp.accounts()
.withIds(parallelIds)
.executeInParallel('run');
if (sequentialIds.length > 0) {
executeInSequence(sequentialIds, run);
}
} catch (exception) {
// not an Mcc
Logger.log('Running on non-MCC account.');
run();
}
}

Bước 4: Chọn cột Tần Suất chọn con số phù hợp và ở cột Tác Vụ chọn Chạy

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Tần Suất chính là số lần bạn cho phép đoạn code này được thực hiện, bạn có thể cho phép chỉ chạy 1 lần, hoặc chạy hàng giờ, hàng ngày tùy mục đích. Trong trường hợp này mình sẽ chọn Hàng Ngày

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Trên đây là bài viết hướng dẫn về phương pháp loại trừ tự động tên miền .XYZ, .TK bằng tập lệnh. Chúc bạn thành công. 

default_image
Tác giả: Trung Phan
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading