Sendy Khắc phục lỗi Amazon requires you to sync your server clock with NTP

Đăng bởi:

Sudo

Đăng ngày:

Oct 20, 2017

Đăng ở:

Tư Vấn & Giải Pháp

Hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi sau khi sử dụng Sendy.

Your Sendy installation is unable to get your SES quota from Amazon because your server clock is out of sync with NTP. To fix this, Amazon requires you to sync your server clock with NTP. Request your host to sync your server clock with NTP with the following command via SSH:

Như bạn dịch đoạn tiếng anh trên thì Amazon yêu cầu thời gian của Server đồng bộ với thời gian thực với NTP. Để fix lỗi này bạn cần quyền root để thực hiện một số lệnh.

Bước 1: Xem phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng: CentOS, debian, Ubuntu...

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn fix với CentOS.

Để kiểm tra bạn sử dụng lệnh cat /etc/system-release

centos

Bước 2: Cài đặt NPT

yum install ntp ntpdate ntp-doc

Cho phép dịch vụ

chkconfig ntpd on

Bước 3: Đồng bộ

sudo /usr/sbin/ntpdate 0.north-america.pool.ntp.org 1.north-america.pool.ntp.org 2.north-america.pool.ntp.org 3.north-america.pool.ntp.org

Hoặc: ntpdate pool.ntp.org

Bước 4: Cuối cùng chạy ntp 

/etc/init.d/ntpd start

Hoàn tất, hãy tận hưởng kết quả.

Chúc bạn thành công

default_image
Tác giả: Sudo
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading