Phương pháp hạn chế phân phối quá mức ngân sách Google Ads

Đăng bởi:

Trung Phan

Đăng ngày:

Dec 31, 2020

Đăng ở:

Tư Vấn & Giải Pháp

Phân phối quá mức ngân sách hàng ngày là tình trạng không hiếm gặp khi chạy Google Ads. Vậy phân phối quá mức ngân sách là gì và làm sao để hạn chế tình trạng này?

I. Phân phối quá mức ngân sách là gì?

Theo định nghĩa của Google:

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Ví dụ: Bạn đặt ngân sách hàng trung bình hàng ngày là 200.000 VNĐ, nhưng khi kiểm tra lại tài khoản thì bỗng "giật mình" khi số tiền đã tiêu lên đến 300.000 VNĐ.

1. Vì sao có trường hợp này?

Lưu lượng truy cập tìm kiếm biến động theo từng ngày (có ngày cao, có ngày thấp). Ở những ngày có lượng truy cập tìm kiếm thấp, Google không thể tiêu hết ngân sách trung bình hàng ngày nên Google sẽ tự động tăng ngân sách để bù lại ở những ngày lượng truy cập tìm kiếm cao.

2. Giới hạn của phân phối quá mức ngân sách là bao nhiêu?

  • Tối đa 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày đối với Chiến dịch tìm kiếm
  • Tối đa 4 lần ngân sách hằng ngày đối với Chiến dịch thông minh (khi bạn không trả tiền cho lượt chuyển đổi) Nếu bạn đang trả tiền cho lượt chuyển đổi, thì chi phí hằng ngày của bạn có thể lớn hơn ngưỡng phân phối quá mức.

Lưu ý: Việc phân phối quá mức ngân sách sẽ không làm ảnh hưởng đến chi phí hàng tháng thực tế của bạn.

Chi phí hàng tháng thực tế = số ngày trung bình trong một tháng (30,4) * ngân sách trung bình hàng ngày

VD: Bạn đặt ngân sách hàng ngày là 200.000 thì chi phí hàng tháng thực tế sẽ là 30,4 * 200.000 = 6.080.000

II. Phương pháp phân phối quá mức ngân sách bằng Script (tập lệnh)

Về cách thức hoạt động, chúng ta sẽ tạo 1 đoạn mã ngắn để thực hiện. Đoạn mã này sẽ giúp kiểm tra mức ngân sách ở thời điểm kiểm tra có vượt quá mức ngân sách cho phép hay không, nếu vượt quá thì sẽ tự động tạm dừng chiến dịch.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn và chọn Công Cụ > Tập Lệnh

phan-phoi-qua-ngan-sach-0-1

 

Bước 2: Tạo tập lệnh mới

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Bước 3: Đặt tên tập lệnh mới và copy đoạn code bên dưới vào sau đó chọn Lưu

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Code:

function main() {
 
var allowedOverdeliveryPercentage = 0.2; // set percentage as decimal, i.e. 20% should be set as 0.2
var labelName = 'Paused for Overdelivery';
 
AdWordsApp.createLabel(labelName, 'automatic label needed to reenable campaigns');
 
var campaigns = AdWordsApp.campaigns()
.withCondition('Status = ENABLED')
.withCondition('Cost > 0')
.forDateRange('TODAY');
 
var campaignIterator = campaigns.get();
 
while (campaignIterator.hasNext()) {
var campaign = campaignIterator.next();
var campaignName = campaign.getName();
var budgetAmount = campaign.getBudget().getAmount();
var costToday = campaign.getStatsFor('TODAY').getCost();
 
if(costToday > budgetAmount * (1 + allowedOverdeliveryPercentage)) {
Logger.log(campaignName + ' has spent ' + costToday + ' which is more than allowed.');
campaign.applyLabel(labelName);
campaign.pause();
} else {
Logger.log(campaignName + ' has spent ' + costToday + ' and can continue to run.');
}
}
 
}

Chú thích: 

var allowedOverdeliveryPercentage = 0;

Đây chính là mức % ngân sách Google được phép phân phối quá. Ở đây 0 có nghĩa là chỉ cho phép Google tiêu đúng mức ngân sách trung bình hàng ngày. Bạn có thay đổi con số này từ 0 đến 1 tùy theo mục đích (VD: 0.2 tức là 20%)

Lưu ý: Hãy nhấp vào Cho Phép để ủy quyền cho tập lệnh

Bước 4: Chọn cột Tần Suất chọn con số phù hợp và ở cột Tác Vụ chọn Chạy

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

Tần Suất chính là số lần bạn cho phép đoạn code này được thực hiện, bạn có thể cho phép chri chạy 1 lần, hoặc chạy hàng giờ, hàng ngày tùy mục đích. Tuy nhiên với trường hợp hạn chế phân phối quá ngân sách, chúng ta sẽ chọn Hàng Giờ (đơn vị nhỏ nhất có thể chọn).

Hạn chế phân phối quá mức ngân sách

III. Tổng kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn về phương pháp hạn chế phân phối quá mức ngân sách Google Ads bằng tập lệnh. Tuy phương pháp này không thể giới hạn chính xác chi phí hàng ngày của bạn nhưng cũng có thể giúp bạn khống chế một phần nào đó. Chúc bạn thành công. 

 

default_image
Tác giả: Trung Phan
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading