Debugbar – Thư viện debug hữu ích cho lập trình Laravel

Đăng bởi:

Sudo

Đăng ngày:

Dec 30, 2018

Đăng ở:

Tin Tức Công Nghệ

PHP Debugbar là gì?

Debugbar là một thư viện php cho phép người sử dụng debug một cách dễ dàng các ứng dụng chạy trên nền tảng php. Nó cho phép dễ dàng handle các request tới ứng dụng (kể cả Ajax request), các truy vấn với database, các views đang hiển thị, memory sử dụng, thời gian load ứng dụng …

Xem thêm trên trang chủ PHPDebugbar. Khi truy cập vào trang, bạn có thể thấy ngay dưới cùng của trang cho 1 thanh debug, đó chính là debugbar, bạn có thể xem các tính năng của nó bằng cách click lên thanh này.

Đây là thư viện hỗ trợ dành cho tất cả các ứng dụng chạy bằng php, đối với Laravel, có thư viện hỗ trợ tương tác với thư viện này tốt hơn mà mình đã và đang sử dụng đó là Barryvdh Laravel Debugbar.

Cài đặt Barryvdh Laravel Debugbar

Cài đặt có sẵn trên trang Github của thư viện này rồi nhé. Mình chỉ viết lại thôi.

*Cài đặt cho Laravel 5.5:

-Sử dụng công cụ composer với câu lệnh:

composer require barryvdh/laravel-debugbar

-Thêm service provider vào config/app.php.

Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class,

-Thêm alias vào config/app.php (tùy chọn)

'Debugbar' => Barryvdh\Debugbar\Facade::class,

-Và cuối cùng là tạo file config

php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider"

Vậy là cài xong rồi nhé, bạn có thể tự tìm hiểu trong quá trình sử dụng hoặc độc thêm trên trang github của thư viện này để tìm hiểu thêm về cách sử dụng.

Cách sử dụng nâng cao

Debugbar là một thư viện mà bạn chỉ dùng trong quá trình debug và không cần thiết khi ứng dụng chạy trong môi trường production vì vậy dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài debugbar chỉ sử dụng trong quá trình dev.

Đầu tiên, hãy bỏ debugbar vào mục require-dev chứ đừng để trong mục require nhé (nghĩa là chỉ require nếu đang trong môi trường dev).

- Hãy mở file app/Providers/AppServiceProvider.php và thêm vào hàm register đoạn code sau:

if (config('app.env') == 'local') {
    $this->app->register(\Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class);
}

Như vậy chúng ta chỉ load thư viện này nếu ở môi trường local, lên production hãy đổi app enviroment lại cho ứng dụng nhé.

Thư viện này khá dễ sử dụng và dùng rất tốt, các bạn nên áp dụng cho dự án của mình ngay từ bây giờ để có thể debug tốt hơn nhé. Về cơ bản chỉ cần cài đặt được là dùng được thôi, còn nâng cao hơn thì mọi người có thể tìm hiểu thêm trên github của thư viện này.

default_image
Tác giả: Sudo
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading