Tối ưu thẻ meta SEO

Miễn phí
  • User Friendly
  • Quick Update
  • High Performance
  • 100% Secure
Screen captures
Description

Module tối ưu meta SEO sẽ giúp các SEO-er tùy biến thẻ meta SEO một cách dễ dàng cho từng bài viết. Việc tối ưu từ khóa vào Description và chuyển trạng thái thẻ robots trở nên vô cùng dễ dàng.

Tên ứng dụng: Tối ưu meta SEO. 

Tính năng nổi bật:

- Cho phép tùy biến meta Title và meta Description của từng bài viết cụ thể.

- Tự động đếm số ký tự và hiển thị số lượng ký tự đề xuất.

- Chuyển trạng thái thẻ meta robots cho từng bài viết từ Index sang Noindex và ngược lại.

- Hiển thị preview Title và Description (giống như kết quả sẽ hiển thị trên Search Result Pages).

Cách sử dụng:

B1: Truy cập vào bài viết muốn thay đổi thuộc tính các thẻ meta. 

B2: Kéo xuống dưới cùng sẽ thấy tính năng được hiển thị bên dưới.

B3: Nhập Title và Description mong muốn. Có thể điều hướng Robots theo nhu cầu.

 

Previous picture Next picture Close gallery