Mục lục bài viết

Miễn phí
  • User Friendly
  • Quick Update
  • High Performance
  • 100% Secure
Screen captures
Description

Bạn là một Content Marketer, bạn mệt mỏi tìm kiếm một ứng dụng có thể giúp bạn tạo Mục lục bài viết nhanh chóng?

Bạn muốn tối ưu trải nghiệm của người dùng mục tiêu? Giảm thì lệ thoát vì người dùng thường choáng ngợp trước những bài viết vài ngàn từ?

Ứng dụng Mục lục bài viết sẽ giúp bạn.

----

Tên ứng dụng: Mục lục bài viết

Tính năng nổi trội:

- Tự động tạo mục lục bài viết bắt theo thẻ Heading của bài.

- Tạo mục lục chỉ với một click. 

- Tích hợp sẵn trong bộ soạn thảo.

- Tự động cuộn chuột tới vùng nội dung tương ứng. 

- Tự động sắp xếp hiển thị mục lục theo độ lớn giảm dần của tiêu đề.

Cách sử dụng:

B1: Vào bài viết muốn đặt mục lục.

B2: Đặt tiêu đề cho các mục muốn cho vào mục lục. (Lưu ý: thẻ H2 sẽ tự động nằm trong H1, H3 sẽ nằm trong H2).

B3: Đưa con trỏ chuột tới vị trí muốn đặt Mục lục.

B4: Tại thanh soạn thảo chọn Thêm mới > Mục lục.

Như vậy là hoàn tất quá trình thêm mới Mục lục cho bài viết.

 

Previous picture Next picture Close gallery