Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên SUDO.VN bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà sudo.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử d

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên SUDO.VN bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà sudo.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để sudo.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. Trong quá trình giao dịch thanh toán sudo.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý sudo.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Trường hợp sudo.vn ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

+ Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

+ Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì sudo sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 72/2013/ NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

- Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.

+ Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3

+ Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.

+ Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3

2. Phạm vị sử dụng thông tin

+ sudo.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: kể từ ngày có đơn hàng đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán.

+ Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: Chỉ ban quản trị Công ty TMĐT sudo.vn mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin: Công ty TMĐT SUDO.VN- Công ty TNHH SUDO. Số 99 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 666.066.44

5. Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của sudo.vn: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Công ty TMĐT sudo.vn. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.

+ Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

+ Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của sudo.vn, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website sudo.vn

6. Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

- Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin

- Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….

- sudo.vn có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:

+ Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

+ Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

- Trong các trường hợp sau thì Sàn GD TMĐT sudo.vn không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:

+ Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử

+ Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ

+ Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

7. Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

- sudo.vn phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

+ Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng

+ Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin

+ Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật

+ Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba

8. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

- sudo.vn có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

+ Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép

+ Sử dụng thông tin trái phép

+ Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

9. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

- Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu sudo.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình

- sudo.vn có nghĩa vụ com thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

- Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty TNHH Thương mại điện tử SUDO

Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (giờ hành chính): (024) 666.066.44.

Văn phòng tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 51/24/4 Tô Hiến Thành, Quận 10, HCM
Điện thoại: (giờ hành chính): (024) 666.066.44.

Email: info@sudo.vn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.