Bảng giá tên miền

Bảng giá dịch vụ tên miền tại SUDO.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

 

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ/ NĂM TRANSFER VỀ SUDO ĐĂNG KÝ
.vn 280.000đ 470.000đ Miễn phí
.com.vn  290.000đ 340.000đ Miễn phí 
.net.vn | .biz.vn  290.000đ 340.000đ Miễn phí 
.name.vn  30.000đ 45.000đ Miễn phí 
.edu.vn 160.000đ 190.000đ Miễn phí 

.org.vn.gov.vn.pro.vn

.info.vn|.int.vn|.health.vn|

Tên miền địa giới hành chính|.ac.vn

200.000đ   200.000đ  Miễn phí 

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ/ NĂM TRANSFER VỀ SUDO ĐĂNG KÝ
.com Miễn phí 250.000đ 250.000đ 230.000đ
.net  Miễn phí 319.000đ 319.000đ 260.000đ
.org Miễn phí 339.000đ 339.000đ 285.000đ
.biz Miễn phí 305,000₫ 305.000đ 280,000 ₫
.info Miễn phí 370,000 ₫ 370.000đ 280,000 ₫
.asia Miễn phí 316,000 ₫ 316.000đ 350,000 ₫
.mobi Miễn phí 475,000 ₫ 475,000 ₫ 410,000 ₫
.xxx Miễn phí 2,622,000 ₫ 2,622,000 ₫ 2,750,000 ₫
.tv Miễn phí 735,000 ₫ 735,000 ₫ 870,000 ₫
.co Miễn phí 588,000 ₫ 588,000 ₫ 588,000 ₫
.us Miễn phí 249,000 ₫ 249,000 ₫ 210,000 ₫
.site Miễn phí 588,000 ₫ 588,000 ₫ 588,000 ₫
.eu Miễn phí 298,000 ₫ 298,000 ₫ 230,000 ₫

 

**Lưu ý: Để đăng ký các đuôi tên miền khác vui lòng truy cập ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN