Bảng giá tên miền

Bảng giá dịch vụ tên miền tại SUDO.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

 

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ/ NĂM TRANSFER VỀ SUDO ĐĂNG KÝ
.vn 295.000đ 455.000đ Miễn phí
.com.vn  295.000đ 335.000đ  Miễn phí 
.net.vn | .biz.vn   295.000đ 335.000đ  Miễn phí 
.name.vn  35.000đ 40.000đ  Miễn phí 
.edu.vn 160.000đ 190.000đ Miễn phí 

.org.vn.gov.vn.pro.vn

.info.vn|.int.vn|.health.vn|

Tên miền địa giới hành chính|.ac.vn

200.000đ   200.000đ  Miễn phí 

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ/ NĂM TRANSFER VỀ SUDO ĐĂNG KÝ
.com 260.000đ 280.000đ 230.000đ
.net  260.000đ 300.000đ 260.000đ
.org 280.000đ 310.000đ 270.000đ
.biz 300,000₫ 320,000 ₫ 280,000 ₫
.info 280,000 ₫ 310,000 ₫ 280,000 ₫
.asia 370,000 ₫ 390,000 ₫ 350,000 ₫
.mobi 430,000 ₫ 450,000 ₫ 410,000 ₫
.xxx 2,730,000 ₫ 2,750,000 ₫ 2,750,000 ₫
.tv 890,000 ₫ 910,000 ₫ 870,000 ₫
.co 800,000 ₫ 820,000 ₫ 780,000 ₫
.us 230,000 ₫ 250,000 ₫ 210,000 ₫
.site 670,000 ₫ 690,000 ₫ 650,000 ₫
.eu 250,000 ₫ 270,000 ₫ 230,000 ₫

 

**Lưu ý: Để đăng ký các đuôi tên miền khác vui lòng truy cập ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN