Cộng đồng Chanh Tươi

Cộng đồng Chanh Tươi

ChanhTươi ứng dụng những công nghệ mới nhất trong thiết kế với khả năng scale khi có lượng truy cập lớn, công nghệ lưu trữ, phân tích dữ liệu và hành vi người dùng....

ChanhTươi là một khách hàng của Sudo, ứng dụng những công nghệ mới nhất trong thiết kế với khả năng scale khi có lượng truy cập lớn, công nghệ lưu trữ, phân tích dữ liệu và hành vi người dùng... đây là một Website lớn được nghiên cứu và xây dựng trong 3 tháng trên nền tảng core mới. Tất cả các tính năng đều được tính toán kỹ và phân chia theo giai đoạn, được nâng cấp và cập nhật liên tục.

ChanhTươi là cộng đồng chia sẻ khuyến mại lớn và nhất tại Việt Nam. Nơi mỗi người đều có thể chia sẻ, bình luận công khai về bất kỳ thương hiệu, khuyến mại của bất kỳ nhãn hàng, đơn vị phân phối nào tại Việt Nam.

Liên hệ:

Website: https://chanhtuoi.com/

Email: support@chanhtuoi.com

Địa chỉ: Königsbergerstrasse 30, 97072, Würzburg, Bayern, Deutschland, DE